Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (AVC) Laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements rechtbanken te Rotterdam en Amsterdam.

Algemene Voorwaarden

CMR Condities

Betalingsvoorwaarden